Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Μετρήστε μόνοι σας πόσο επικίνδυνο είναι το λίπος σας για την καρδιά σας
 Το ενδοκοιλιακό λίπος, δηλαδή το λίπος που αποθηκεύεται στην κοιλιά και την γενικότερη ενδοκοιλιακή περιοχή, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία σας. ....