Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Τι είναι η ACTA; Kίνδυνοι και απειλές (προσπάθεια ερμηνείας)

Η Εμπορική Συμφωνία Κατά της Παραποίησης γνωστή και ως (ACTA) είναι μια ολιγομερής διεθνής συνθήκη με σκοπό την εγκαθίδρυση διεθνών προτύπων για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας......