Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Ο ρόλος των Καφενείων στις Πολιτικές/ Δημοτικές Εκλογές των Ελλήνων

Πώς γίνονταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων κατά το 1934

του Δημήτρη Λαμπίκη

Κατά φυσικήν προτίμησιν προεκλογικά σαλόνια εις τους νέους Δήμους ήσαν τα καφενεία. Και το κάθε καφενείο δια 3,4, ή και περισσότερους υποψηφίους.....