Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Οι πρώτες δημοτικές εκλογές στα χρόνια της Βαυαρικής Αντιβασιλείας


Πριν από 174 χρόνια διενεργούνται οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα στις απαρχές του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους. Μπορεί η εκλογική διαδικασία να έχει αλλάξει όμως κάποια πράγματα παραμένουν μέχρι και σήμερα κοινά.......