Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Η οριακότητα της “οπαδικής” γλώσσας


γράφει ο Νάσος Κατσώχης, γλωσσολόγος
Για όποιον έχει μια στοιχειώδη επαφή με την ελληνική γλωσσολογική βιβλιογραφία είναι  εύκολα συναγώγιμο ότι απουσιάζουν παντελώς έρευνες για τη γλώσσα των οπαδών, για το ιδίωμα –με άλλα λόγια – που χρησιμοποιούν μαζικά, στα πλαίσια του όχλου, οι άνθρωποι της κερκίδας....