Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΤΟ..."τσιπράκι"......Όταν η γεύση μπερδεύεται με εικόνες,βιώματα,ακούσματα,τρόπο ζωής,τότε η παράδοση παίρνει σάρκα και οστά και το "τότε",γίνεται παρόν σεβόμενο την ιεροτελεστία και την διαδικασία.......


...ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ...

 O Σαρωνικός είναι ο φημισμένος θαλάσσιος κόλπος του πλανήτη. Πήρε το όνομα του από το μυθικό βασιλιά της.....