Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Περί αμβλώσεων και δημιουργία ψυχής


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΞΕΣΦΥΓΓΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η άμβλωση στην Αρχαία Ελλάδα.
Η άμβλωση ήταν, γνωστή στην αρχαία Ελλάδα, χωρίς να θεωρείται κατακριτέα, από την τότε ηθική, και χωρίς να απαγορεύεται με ειδική νομική διάταξη.....