Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Αξιομνημόνιος – Ισίδωρος Πόσδαγλης, μέρος 3 [και έπεται συνέχεια;]Είναι τετριμμένο, αλλά οφείλουμε να το τονίζουμε. Η ηλιθιότητα, είτε συνολική είτε επιμέρους, δεν παίζεται.  Είναι μάλιστα άξιο μελέτης ειδικών πως αφ’ ης στιγμής ξεκινήσει δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σταματήσει.....