Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τα 24 σπονδύλους στην ανθρώπινη
σπονδυλική στήλη!

Μια συναρπαστική επίδειξη του πώς η σπονδυλική μας στήλη
επηρεάζει το σώμα μας.
Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω από.....