Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Η παρουσία των γυναικών στη χειρουργική ( ΜΕΡΟΣ Α' )


Γράφουν ο Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης και η Ειρήνη Ιωάν. Σουλτάτου

Η παρουσία των γυναικών στη χειρουργική χρονολογείται από το 3500 π. Χ., με τη βασίλισσα Shubad στην πόλη των Σουμερίων, Ουρ.....