Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Πορνεία στη Βυζαντινή Ιερή Γη ( ΜΕΡΟΣ Α' )


Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Παρίσι
Η Ελληνορωμαϊκή οικιακή σεξουαλική δραστηριότητα στηριζόταν σε μία τριάδα: τη σύζυγο, την παλλακίδα και την εταίρα. ....