Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

για τη φράση “βράσε ρύζι”«Βρασερύζι»: Η πρώτη brasserie στην Ελλάδα!
γράφει ο Ελευθέριος Σκιαδάς
Πολλές φορές ακούγεται η έκφραση «βράσε ρύζι» για μια κατάσταση ή μια υπόθεση που δε διορθώνεται λόγω της τροπής που έχει λάβει....