Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Η ιστορία του αποτρόπαιου μαρτυρίου της σταύρωσης


Πιστεύεται ότι επινοήθηκε από τους Πέρσες τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι Ρωμαίοι μαστίγωναν με το φραγγέλιο τους κατάδικους πριν από την καθήλωση. Ο θάνατος ερχόταν από ασφυξία....