Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

          ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΑΠΟ:  ΙΔΕΟΤΟΠΟΣ


Πως να δώσουμε αυτοεκτίμηση στα παιδιά

Από τον Δημήτρη Τσουκάλη 


Aπάντηση : Με το να αποδεχτεί ο γονιός τα παιδιά έτσι όπως είναι, με σκοπό να μάθουν τα παιδιά να αποδέχονται τον εαυτό τους. Δηλαδή όταν ο γονέας αγαπάει το παιδί χωρίς να ζητάει από το παιδί να αλλάξει τον εαυτό του.
Ο γονέας δηλαδή να αγαπαει το παιδί γιατί είναι αυτό, όπως λέει και το τραγούδι σ'αγαπώ γιατί είσαι εσύ.....