Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Η 1η Ιανουαρίου δεν ήταν πάντα πρωτοχρονιά


Ολα τα ημερολογιακά συστήματα είναι επινοήσεις. Αυτό όμως που τα συνδέει είναι η ύπαρξη κάποιου σημείου αναφοράς, όπως στο χριστιανικό ημερολόγιο, στο οποίο κεντρικό σημείο είναι η γέννηση του Ιησού ....