Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Οι ‘ενοχικοί Δεξιοί’


 Νάσος Κατσώχης.

Στον χώρο της ελληνικής πολιτικής ιδεολογίας υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων τους οποίους προσωπικά παρατηρώ με ενδιαφέρον και θα χαρακτήριζα ως ‘ενοχικούς Δεξιούς’. ....