Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Κονδύλια γραφής (τα αρχαία μολύβια)


Αρχαία Υλικά Γραφής
Για τα σκληρά υλικά, όπως τα όστρακα, θα αρκούσε κάθε αιχμηρή μεταλλική πρόκα και σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούνταν πάντα ένα ειδικό κονδύλι γραφής. .....