Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ!.... Ξενοδοχείον ΑΚΤΑΙΟΝ

Πριν το κατεδαφίσουν..
Οχι δεν είναι από την Βιέννη, ή το Παρίσι, η κάπου αλλού στην Ευρώπη. Είναι ή, μάλλον, ήταν το Ξενοδοχείο
ΑΚΤΑΙΟΝ στο Νέο Φάληρο.....