Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Στου Ψυρρή
"Οι ιστορικές γειτονιές της Αθήνας “υπήρχαν πριν από εμάς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά από εμάς και ίσως η ιστορία μας και η ζωή μας εντυπωθεί και διεισδύσει στα θεμέλια και τις μικρές γωνίες της”…” Η εξέλιξη μιας περιοχής, η ανάπλαση θα πρέπει να βασίζεται σε μια διαλεκτική σχέση του παλιού με το νέο. Με μεγάλο σεβασμό στο παλιό και δημιουργική σκέψη γα το μέλλον”.....