Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Η οικονομική κρίση του 14ου αιώνα


Αποτυπώσεις της φτώχειας στο Βυζάντιο μέσα από το έργο του Αλέξιου Μακρεμβολίτη «Διάλογος πλουσίων και πενήτων».

Σοφία ΚανταράκηΦιλόλογος, Θεολόγος.

Είναι γεγονός ότι μελετώντας βυζαντινά κείμενα θα ανακαλύψουμε πληθώρα πληροφοριών που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη φτώχεια αλλά και σε οικονομικό-κοινωνικές αναταραχές που συγκλόνισαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία. ....