Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αραγε, μένουμε στο ίδιο πλανήτη; Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα;


Τα ορθά πολιτεύματα και οι παρεκκλίσεις από αυτά - Αριστοτέλους Πολιτικά


 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Πολιτικά 1279a22–1281a10: Τα είδη των πολιτευμάτων.

Ο Αριστοτέλης όρισε και διερεύνησε τις έννοιες πολίτης και πολιτεία . Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, όσα πολιτεύματα αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον είναι ορθά, ενώ όσα εξυπηρετούν αποκλειστικά το συμφέρον των αρχόντων ανήκουν στις παρεκκλίσεις των ορθών πολιτευμάτων. Στη συνέχεια αρχίζει να εξετάζει τα είδη των πολιτευμάτων.......