Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ


Έναν διαδικτυακό τόπο που μας ταξιδεύει στον Κόσμο του Βυζαντίου θα παρουσιάσουμε στο σημείωμα αυτό. Είναι μια παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και μας παρουσιάζει το Βυζάντιο μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες.....