Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Πως το λέτε εντώ στο Ελλάντα;

 
Το ΑSC σε συνδυασμό με το ASR σώζει ζωές, αρκεί να ελέγξεις το ΒΑR και να εμπιστεύεσαι το Cbc. So simple…


Επειδή δεν είναι απαραίτητο το προφίσενσι για να οδηγήσετε, καλό είναι να μεταφράσουμε, στην καθομιλουμένη κάποιους όρους, όπως…


 ACTUATOR (Ακσουειτορ) : ενεργοποιητής, βαλβίδα
ADR (έι ντι άρ) : είναι τα αρχικά για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ή στα Γαλλικά : Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ADVANCE (Αντβανς) : προπορεία ανάφλεξης, αβάνς.....