Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Έλλη, Ελένη, Σελήνη, Ελλάς (σημασία ονομάτων)


Η κλασική ελληνική ορθογραφία τοποθετεί το σύμβολο τής δασείας (‘) πριν από τα κύρια ονόματα ΈλληΕλένη και Ελλάς. Αυτή η δασεία αντικατέστησε το γράμμα «σ», αρχικό τού ουσιαστικού «σέλας», το οποίο αποτελεί είτε το πρώτο συνθετικό είτε την ρίζα των προαναφερθέντων ονομάτων.....