Κυριακή 27 Μαΐου 2012

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ "MALL" !!!‏

*Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τελευταίας 20ετίας - και το πιο κρυφό.
Ίσως γιατί σε αυτό εμπλέκονται δύο πρωθυπουργοί, επτά υπουργοί και ο πιο
πλούσιος Έλληνας στον κόσμο......