Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Οι στοιχειωμένοι φόροι του ελληνικού κράτους
Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών
Οι άδικες και επαχθείς φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από καταβολής του, έθρεψαν τη διαφθορά στο Δημόσιο.....