Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το δημοψήφισμα στη Σκωτία


«Θα έπρεπε η Σκωτία να είναι ανεξάρτητη χώρα;» είναι το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν Βρετανοί και υπήκοοι άλλων χωρών που αναγνωρίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι της Σκωτίας στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, .....