Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Τα δημόσια έργα στην αρχαιότητα


  Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην αρχαιότητα.

Τακτικό μέλος του Δ.Σ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ), Δρας Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ( Δ.Σ.Π ), Μουσικολόγος.....