Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Δημοτικό κοινωνικό κράτος: το παράδειγμα της ΦινλανδιαςΜανόλης Μαυροζαχαράκης
Κοινωνιολόγος – Πολιτικός Επιστήμονας
Σε περιόδους κρίσης προτάσσεται η αναγκαιότητα περιστολής των δαπανών και όχι η αναγκαιότητα του αναδιανεμητικού κράτους. Καμία κρίση εντούτοις δεν διαρκεί στο διηνεκές. Χρειάζεται συνεπώς ένα απόθεμα δυνάμεων που θα αναδείξουν    προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο μέσα από την αναζήτηση ενός άλλου προτύπου οργάνωσης του κράτους  αντλώντας  συμπεράσματα από την δική μας δεινή εμπειρία αλλά και από τα διεθνή παραδείγματα.....