Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ...
-Άλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα Βαγγέλια φέραν.
  • Άλλοι σπέρνουν και θερίζουν κι άλλοι τρών' και μαγαρίζουν.
  • Άλλοι τα 'φαγαν τα σύκα κι άλλοι τα πληρώνουνε.
  • Άλλος βάζει τη φωτιά κι άλλος βρίσκει τον μπελά......