Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΠΝΟΣ
 Η επιστήμη του αποδίδει τόσο θεραπευτικές ιδιότητες, όσο και επιβλαβείς επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου. Η διαφήμιση στηρίζει ένα μεγάλο ποσοστό των κερδών της στην παρουσίαση των προϊόντων του. Ένα από τα τελευταία είδη, στον ανεπτυγμένο κόσμο, το οποίο παραμένει ακόμα υπό καθεστώς διωγμού.......