Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ...


Τι είναι η ελευθερία;Τι είναι η σκλαβιά;

Η ελευθερία του ατόμου συνίσταται στην εξέγερσή του ενάντια σε όλους τους νόμους;

Ναι,αν είναι ποινικοί και πολιτικοί νόμοι,που τους έχουν επιβάλλει άνθρωποι,πάνω σε άνδρες και γυναίκες.είτε με το δίκαιο της δύναμης,με τη βία,είτε υποκριτικά στο όνομα μιας θρησκείας,ή ενός οποιουδήποτε μεταφυσικού δόγματος,είτε τέλος,λόγω αυτής της ψευτοδημοκρατίας,που ονομάζεται, καθολική ψηφοφορία..
(Μιχαήλ Μπακούνιν)Ανοίξτε τα θησαυροφυλάκια της Εκκλησίας και βοηθήστε τον κόσμο! Ανοιχτή επιστολή στον Ιερώνυμο .


Παρακάτω, σας παραθέτουμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την εκκλησιαστική περιουσία και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του:.....