Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

O τραπεζίτης της κυβέρνησης

Υπάρχει ένα οξύμωρο στη σημερινή κατάσταση της, ούτως ειπείν, κρίσης. (Κρίσης ποιανού και για ποιο λόγο)......


Οι όρκοι των πολιτών στην αρχαιότητα

Δημοκρατία και Τυραννία
 
Περί Δημοκρατίας

Οι αγώνες υπέρ της δημοκρατίας, στον ελληνικό χώρο, αποτελούν πανάρχαιη παράδοση, συνυφασμένη με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Και μπορεί μεν η Ελλάδα να υπήρξε, ταυτόχρονα, η κοιτίδα όλων των γνωστών στον άνθρωπο πολιτευμάτων, η Τυραννία όμως δεν έπαψε ποτέ να θεωρείται παρεκτροπή και τροχοπέδη στην ανάπτυξη της «πόλης»......