Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

«Εμφράσσειν τας οδούς…»


Τα κλειστά μάτια τής Αθήνας και οι ανοιχτές πληγές τής Θράκης


 γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης

Επί πολλά έτη ο γενναίος θρακικός επαρχιακός τύπος φιλοξενεί αξιόλογα και εμπεριστατωμένα δημοσιεύματα γιά την παράνομη δράση ξένων δυνάμεων στους τρεις νομούς τής Θράκης μας......