Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΣΙΜΟΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ
Στάθηκε αντισυμβατικός, ανατρεπτικός, πλανήθηκε μες στον ταραχώδη κόσμο, βυθίστηκε κάποτε στο δικό του και έσβησε μες στο θρυλικό κατάστημα της οδού Καλλιδρομίου. Τώρα οι καιροί έχουν περάσει, μορφές σαν εκείνον θυμίζουν αμυδρά ένα πολύ παλιό παρελθόν.....