Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΕΟΤΟΠΟΥ
Στην συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΙΔΕΟΤΟΠΟΣ ΜΚΟ αποφάσισε τη δημιουργία δικτύου εθελοντών με την επωνυμία "Φίλοι του Ιδεότοπου".

Μέχρι σήμερα οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην εταιρία και συμμετέχουν στις δραστηριότητές της, είχαν την δυνατότητα να αναρτούν κείμενά τους στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπουideotopos.gr εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τις απόψεις και τις σκέψεις τους. Με την απόφασή του για την δημιουργία του δικτύου των εθελοντών, το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει και άλλες ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση και δράση.....