Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Οι εργασιακές σχέσεις... με το νέο μνημόνιο
,,,Χωρίς λόγια...Τράπεζες και τοκογλύφοι στην Αρχαία Ελλάδα γράφει ο Μιχάλης Τιβέριος,

 καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημαϊκός


Η κυκλοφορία πολλών και ανόμοιων ως προς την αξία τους νομισμάτων κατά την αρχαιότητα, οδήγησε στη δημιουργία τραπεζών, των οποίων η δραστηριότητα χρονολογείται περί τον 6ο αιώνα π.Χ......