Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Εσείς ξέρετε τι είναι η αλλοτριοφαγία ή πίκα


Με τον όρο αλλοτριοφαγία ( το να τρώει κανείς «αλλότρια» ) , αναφερόμαστε στην καταναγκαστική ακατάσχετη επιθυμία για κατανάλωση ....,