Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ


Η ενσωμάτωση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων των Ηνωμένων Εθνών
στο Σύνταγμα και τη Νομοθεσία της Ελλάδας θα είναι το επόμενο βήμα.....