Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Μέτρα τα λόγια σου κύριε!


Μια από τις πολλές διαχρονικές διαμάχες των δυο φύλων είναι το κατά πόσο φλυαρούν οι γυναίκες έναντι των ανδρών . ....