Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

...ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΑΘΗ...

 Παραφράζοντας γνωστά λόγια του J.F.K. θέλω να σάς πώ :
        Μην σκέπτεσαι τι κάνουν οι άλλοι στην γλώσσα σου,
                     σκέψου τι κάνεις εσύ γι΄ αυτήν !                                                     
                                                                                ΛΕΩΝΙΔΑΣ ( ΑΛΚΑΙΟΣ ) ΜΑΝΔΡΑΣ

 

 

   ΛΑΘΟΣ                                                      ΣΩΣΤΟ                                         

Υπολογιστής                                             Υπολογιστήρ[ας]                                       

Εκτυπωτής                                               Εκτυπωτήρ[ας]

 Σαρωτής                                                  Σαρωτήρ[ας]
[όπως στο αυτοκίνητο έχουμε  πυροσβεστήρα
 και όχι πυροσβέστη]
                 Λ                                                      Σ
[Ω] Σταύρο                                                   Σταύρε
Κε  Βενιζέλο                                                 Κε Βενιζέλε
Κε Βαρεμένο                                                 Κε Βαρεμένε
Κε Δαφέρμο                                                  Κε Δαφέρμε

Λ) Κινητό τηλέφωνο                                 Σ) Φορητό τηλέφωνο
 (0πως φορητός και όχι κινητός υπολογιστήρ[ας])

Λ) Μεγενθύνω                                                        Σ) Μεγεθύνω [μέγεθ-ος]
Λ) Μεταφράζω τα αρχαία σε νέα Ελλ.                Σ) Αποδίδω σε νέα Ελλ.

Λ) Εξελίσσω [δεν έχει ενεργ.φωνή]                     Σ) Αναπτύσσω 

Λ) Υποβολιμιαίος                                                  Σ) Υποβολιμαίος
Λ)  Διαφωνώ κάθετα                                             Σ) Διαφωνώ διαμετρικά
Λ) Απέβαλέ το                                                        Σ) Απόβαλέ το
Λ) Υπέγραψέ το                                                     Σ) Υπόγραψέ το
Λ) (Περι-Υπο)θάλπτω                                           Σ) (Περι-Υπο)θάλπω
Λ) Σαρανταδυάχρονη                                            Σ) Σαρανταδίχρονη
                              όπως δίχρονη και όχι δυάχρονη
Λ) ’ν σε περίπτωσι   κάνω κάτι, τότε θά
Σ) Αν, σε περίπτωσι που κάνω κάτι, βγή σε κακό, τότε θα   
Λ) Ινδίες ( άλλο δυτ. Ινδίες)                                 Σ) Ινδία ( India )   

Λ) Μελαμψός                                                        Σ) Μελαψός (μέλαινα όψις) 

Λ) Σφίγκα (είναι το μυθολ. όν)                            Σ) Σφήκα  ( έντομο )

Λ) Συγνώμη                                                           Σ) Συγγνώμη(ν) (συν & γνώμη)

Λ) Καμία                                                               Σ) Καμμία (και αν μία)
Λ) Καινούριο (καινόν ούρον)                               Σ) Καινούργιο (καινόν έργον)

Κάτι που είναι καταπληκτικό, υπέροχο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ φοβερό, τρομερό ή φανταστικό :
Φοβερό προκαλεί φόβον -Τρομερό προκαλεί τρόμον - Φανταστικό = μη πραγματικό

Λ) Εγώ, σαν Έλλην�                                          Σ) Εγώ, ώς Έλλην�

Λ) Πενταήμερη (εκδρομή)                                  Σ) Πενθήμερη

Λ) Οκτώμβριος                                                    Σ) Οκτώβριος
Λ) Ελεύθερη αγορά                                              Σ) Ελεύθερη οικονομία
Λ) Ως αναφορά  στο                                            Σ) Όσον αφορά ΤΟ
Λ) Σας γνωρίζω ότι                                          Σ) Σας γνωστοποιώ ότι
Λ) Λήγουμε (την απεργία)                                  Σ) Τερματίζουμε (  την απεργία  )
Λ) Ανεξαρτήτου ηλικίας                                     Σ) Ανεξαρτήτως ηλικίας
Λ)) Η ακριβή ημερομηνία                                   Σ) Η ακριβής ημερομηνία
Λ) Η ασφαλή                                                         Σ) Η ασφαλής   
 Λ) Η διεθνή πολιτική                                          Σ) Η διεθνής πολιτική
Λ) Επιτίθομαι  -  Εκτίθομαι                                Σ) Επιτίθεμαι  Εκτίθεμαι
Λ) Τίθονται δύο θέματα                                      Σ) Τίθενται δύο θέματα
Λ) Θα αποτανθώ                                                  Σ) Θα αποταθώ
Λ) Πιο καλλίτερα                                                Σ) Πιο καλά ή Καλλίτερα
Λ) ’ραγε θα πάω.                                                Σ α) ’ρα θα πάω.  Σ β) ’ραγε θα πάω;
Λ) Διαρρέω πληροφορία                                     Σ) Αφήνω να διαρρεύση, ή διαρρέει η πληροφορία.
Λ) Διαπραγματεύεται η μετοχή.                        Σ) Εγώ διαπραγματεύομαι την τιμή της μετοχής.
Λ) Το τάδε επιμελήθηκε                                Σ)  Εγώ επιμελήθηκα του τάδε
Λ) Δέκα τα εκατό                                                Σ) Δέκα (επί) τοις εκατό
Λ) Έφθασε στο σημείο.                                      Σ) Έφθασε σ' αυτό το σημείο
Λ) Θα τα πούμε στις μία                                    Σ) Θα τα πούμε ΣΤΗ μία
Λ) Από ανέκαθεν                                                 Σ) Ανέκαθεν (=από πάντα)
Λ) Δήμος Αχαρνών                                              Σ) Δήμος Αχαρνέων
Λ) Ακούστε Κα Πρόεδρος                                   Σ) Κα Πρόεδρε
Λ) Επί μία χιλιετηρίδα                                       Σ) Επί μία χιλιετία
Λ) Να παράξη έργο                                              Σ) Να παραγάγη έργο
Λ) Ποιώ την νήσσαν                                            Σ) Ποιούμαι την νήσσαν   
Λ) κ.κ.= κύριοι κύριοι                                         Σ) κ.κ.= κύριοι [κ.= κύριος]
Λ) Θα το απηλαύσετε                                          Σ) Θα το απολαύσετε
Λ) Οι εργάτες απολυμάνουν το χώρο                 Σ) Οι εργ. απολυμαίνουν τον χώρο
Λ) Να μεταλλαχθή                                               Σ) Να μεταλλαγή
Λ) Έχει εισηχθεί                                                  Σ) Έχει εισαχθεί
Λ) Ούτε >< αλλά                                                 Σ) Ούτε >< μήτε
Απλά >< Απλώς   Ακριβά >< Ακριβώς   ’μεσα >< Αμέσως
Ληστεία >< Κλοπή   Δολοφονία >< Φόνος
Λ) Απολύτου μετρητοίς                                      Σ) Απολύτως μετρητοίς
Λ) Ανεξαρτήτου ηλικίας                                    Σ) Ανεξαρτήτως ηλικίας
Λ) Επεσκέφτηκα                                                 Σ) Επεσκέφθην ή επισκέφτηκα
Λ) (Υ)παντρεύομαι  (άνδρας)                             Σ) Νυμφεύομαι
Λ) Ο δέσποτας � πάτερ                                       Σ) Ο δεσπότης � πατήρ (πατέρας)
Λ) Έχουν επιλεχθεί                                             Σ) Έχουν επιλεγεί
Λ) Να εκλεχθούν - απαλλαχθούν                       Σ) Να εκλεγούν � απαλλαγούν
Λ) Εφάπτει καλά                                                Σ) Εφάπτεται καλά
Λ) Ού μη γένοιτο                                                Σ) Ό μη γένοιτο
Λ) Στον τελικό του τριπλούν                             Σ) Στον τελικό του τριπλού
Λ) Τοποθετούμαι στο θέμα                                Σ) Παίρνω θέσι
Λ) Μετά  χριστού                                               Σ) Μετά χριστόν
Λ) Αποθανατίζω                                                 Σ) Απαθανατίζω
Λ) Κάθετα αντίθετος                                         Σ) Διαμετρικά αντίθετος
Λ) Στο μάτι του κυκλώνα                                  Σ) Στη δίνη του κυκλώνα
Λ) Επικινδυνότητα
Λ) Προσβασιμότητα
Λ) Να ανταπεξέλθουν                                        Σ) Να αντεπεξέλθουν
Λ) Η πλήρη κάλυψι                                          Σ) Η πλήρης κάλυψι
Λ) Χειρούργος                                                   Σ) Χειρουργός
Λ) Οι ασκοί του Αιόλου                                   Σ) Ο ασκός του Αιόλου
Λ) Πάν μέτρον άριστον                                    Σ) Μέτρον άριστον
Λ) Αναπαλαίωσι                                               Σ) Ανακαίνισι  
Λ) Τοποθετούμαι                                              Σ) Παίρνω θέσι
Λ) Κοινότυπο                                                    Σ) Κοινότοπο
Λ) Πάω Πάτρα                                                  Σ) Πάω ΣΤΗΝ Πάτρα
Λ) Τον επικεφαλή                                             Σ) Τον επί  κεφαλής
Λ) Θα την λήξω                                                Σ) Θα την τερματίσω
Λ) Εκ των ένδον                                                Σ) Εκ των έσω ή ένδον
Λ) Έχω ξεπεράσει τα εσκεμμένα                    Σ) Έχω ξεπεράσει τα εσκαμμένα
Λ) Η ακριβή μέτρησι                                        Σ) Η ακριβής μέτρησι 
Λ) Η ιστιοσελίδα μου                                        Σ) Η ιστοσελίδα μου

Λάθη προφοράς :
Πέντε Λ) πέdε                                                     Σ) πένdε
Συγγραφεύς Λ) Συgραφεύς                               Σ) Συ(ν)γραφεύς
Εκπομπή Λ) εκποbή                                           Σ) εκπο(μ)bή
Όγκος      Λ) Όgος                                               Σ) Ό(ν)gος
Λ) Θα κάνω ντούζ (= δώδεκα)                          Σ) Θα κάνω ντούς
Ποιότητα Λ) πχιότητα                                       Σ) Π(Ι)ότητα

Λ) Αρχαίος Έλλην  Νεοέλλην                          Σ) Παλαιός Έλλην  Σύγχρονος Έλλην
Λ) Το αρχαίο κείμενο σε νεοελληνική μετάφρασι
                                                                             Σ) Το πρωτότυπο κείμενο σε σύγχρονη απόδοση 

Η διαφορά μεταξύ της σωστής λέξεως και της περίπου σωστής λέξεως είναι ίδια με την διαφορά μεταξύ αστραπής και πυγολαμπίδος.
                                              MARK TWAIN 1835-1910

Είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου, παρά να ζής σύμφωνα με αυτές.               
                                              ALFRED ADLER

  
                                                                  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ( ΑΛΚΑΙΟΣ ) ΜΑΝΔΡΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ό,τι έχετε ευχαρίστηση..